Thứ Hai, 14 tháng 2, 2011

OH MON AMOUR - "1 góc PARIS TALK ROOM"

Nếu bạn chưa đăng ký thì xin bấm vô link này để đăng ký nickname.
Nếu bạn đã đăng ký rồi thì bấm vô LOG IN TO OPEN YOUR ROOM NOW để đăng nhập.
Chúc các bạn nghe nhạc & trao đổi vui vẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét